CONSTRUCCION DE CHALETS Y CASAS PREFABRICADAS, CASAS DE MADERA, CHALET DE MADERA
INICIO CASAS PREFABRICADAS AMERICANASCASAS PREFABRICADAS AMERICANAS, CASA DE MADERA, FOTO DE CASA, VIVIENDA PARA JOVENES, HOTELES, VILLAS, CHALETS


PER A CONTRACTAR ELS NOSTRES SERVEIS :
Comprar casa de madera

Les cases que construïm, tenen una consideració de bé immoble, segueixen totes les autoritzacions administratives, projectes visats en col·legis d'arquitectes, llicències municipals, etc., igualment que altra construcció convencional. Per això és necessari disposar d'una parcel·la urbanitzable (amb possibilitats d'edificar) dotada de totes les escomeses. En cas que no *desponga del terreny ho podem buscar nosaltres (de moment sol Comunitat Valenciana) Una vegada triat el model del xalet que vol comprar se li lliura la documentació completa de la casa (avantprojecte *tecnico). Aquesta documentació passa pel col·legi d'arquitectes i una vegada visat el projecte es demana llicència de l'ajuntament. *Cunado s'obtingui la llicència d'obra signarem contracte de compra amb el pressupost exacte, els terminis de lliurament etc. Termini de lliurament dels materials estima entre 40-60 dies a partir de la signatura del contracte.

Cuándo se obtenga la licencia de obra firmaremos contrato de compra con el presupuesto exacto, los plazos de entrega etc.
Plazo de entrega de los materiales estima entre 40-60 días a partir de la firma del contrato.

FINANÇAMENT:

AL ser una construcció que complix tota la normativa administrativa vigent, el finançament pot canalitzar-se com préstec hipotecari.

FORMA DE PAGAMENT:

AL principi es paga un senyal per cobrir despeses del projecte, llicències d'obra etc.) AL signar el contracte de compra un 30 % per a cobrir despeses d'importació del material, la resta dels pagaments es realitzaria mitjançant certificacions d'obra i a la finalització de les mateixes: fonaments, estructura, façanes, instal·lacions, acabats interiors.